Import en export van kalveren

In Duitsland, Letland en Estland verzamelen wij wekelijks kalveren van melkveebedrijven. Deze dieren worden met onze eigen transportmiddelen in onze verzamelcentra bijeengebracht. Tijdens het transport, en het verblijf in het verzamelcentra, staan de gezondheid en het welzijn van de dieren voorop.

Gezonde kalveren voor de kalvermestbedrijven

In het verzamelcentrum worden de dieren gesorteerd in uniforme groepen. Vervolgens gaan zij naar één van onze afnemers. De afnemers zijn kalvermestbedrijven, voor zowel de productie van witvlees als rosévlees. Deze bedrijven bevinden zich in Nederland, Duitsland, België, Frankrijk en Spanje.

Goede kwaliteit

Kwantitatie en kwalitatief

De constante, wekelijkse toevoer van kalveren stelt ons in staat om iedere week, zowel kwantitatief als kwalitatief, aan de eisen van onze afnemers te voldoen.